Kinh tế Việt Nam và bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2018

Buổi hội thảo phân tích của PGS Tiến Sĩ Trần Đình Thiên
Nguyên viện trưởng viện kinh tế Việt Nam – thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ Tướng chính phủ

Phần tham luận nhận diện các chuyên đề kinh tế Việt Nam và bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay
Đánh giá xu hướng bây giờ về mặt vĩ mô thì ta thấy tăng trưởng kinh tế của năm 2017 – 2018 có những thay đổi khác biệt về động thái. Ở năm 2017 giữa từng quý có bước nhảy rất là cao, khó hình dung được xuất phát điểm nó thấp còn cuối năm đạt được tăng trưởng cao như vậy. Và đây là kết quả của nỗ lực rất cao của chính phủ, gây áp lực mạnh để cải cách môi trường kinh doanh dẫn đến 1 kết quả là khu vực tư nhân nó bùng nổ thay rất nhiều cho cái đầu tư công

Sang năm 2018, động thái tăng trưởng theo quý đã thay đổi. Quý 1 không tụt giảm thê thảm, còn quý 2, 3 nó không theo đồ thị cứ liên tục tăng có những cái điều chỉnh theo tình thế

Nói chung 2017 – 2018, ta có thể tin rằng cho dù các khoản của dự báo tốc độ tăng trưởng 7% là có thể đạt được. Còn về đóng góp từng ngành có điểm quan trọng đối với ngành khai thác tài nguyên là giảm rõ rệt và cái xu hướng giảm để tăng trưởng tài nguyên. Trong khi các ngành chế biến chế tạo tăng lên, nông nghiệp cũng tăng lên, và đặc biệt là khu vực dịch vụ đang là khu vực đóng góp tốt nhất vào tăng trưởng GDP

Về lạm phát, năm nay chính phủ kiểm soát tốt, mặc dù cho đến tháng 10 kiểm soát của chính phủ so với cam kết chưa đạt được tốt. Trong hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cũng thấy rất rõ khả năng kiểm soát lạm phát rất là tốt. Trong cái đánh giá mà chuẩn bị báo cáo với thủ tướng của tổ tư vấn, thì nhấn mạnh cách điều hành của chính phủ hiện nay ở trọng tâm ổn định vĩ mô, trên cơ sở đó để đạt tốc độ tăng trưởng cao. Còn trước đây là cách điều hành là tập trung cho mục tiêu tăng trưởng cao còn ổn định vĩ mô chỉ là mục tiêu thứ yếu. Cách điều hành hiện nay phù hợp với lợi ích cho các nhà kinh doanh, các doanh nghiệp

Về FDI có những dấu hiệu tốt cho năm 2018. Cho tới bây giờ khả năng cả vốn FDI lẫn vốn FPI trực tiếp và gián tiếp đạt mức cùng kỳ so với năm 2017
Khu vực đầu tư nước ngoài các thành tích về tăng trưởng rất là khả quan. Đây là điểm cần được nhấn mạnh trong bối cảnh 2018 với tình hình kinh tế khá là bất ổn, đặc biệt bên cạnh nước chúng ta thị trường Trung Quốc đang có xu hướng suy giảm. Việt Nam cũng ảnh hưởng chịu tác động rất nhiều bởi bất ổn của thế giới, nhưng có lẽ vì thế Việt Nam vẫn thu hút được lượng đầu tư nước ngoài có thành tích tăng trưởng xuất nhập khẩu tốt, hàm ý là 1 phiếu tích cực để đánh giá môi trường đầu tư ở Việt Nam

Đứng trên cách tiếp cận bất động sản không phải vấn đề nhà ở thì dòng FDI vào cũng là tín hiệu tích cực cho lĩnh vực bất động sản Việt Nam. Bản thân FDI năm nay tỷ trọng cho đầu tư bất động sản cũng tăng lên và đóng góp vào chính là thị trường bất động sản
Xu hướng chung là môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện tích cực trong 2 năm gần đây

Những đánh giá về môi trường thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam
Như chúng ta biết sau hội nghị APEC ở Đà Nẵng năm 2017 rất thành công. Sau hội nghị lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài phải xem trong các nước APEC châu Á thì nước nào hấp dẫn đầu tư nước ngoài nhất thì Việt Nam là nước vươn lên hàng thứ nhất, vượt cả Trung Quốc. Việc này đã khẳng định từ cuối năm ngoái, không phải sau chiến tranh thương mại Mỹ – Trung. Có thể xếp hạng này còn tăng lên nữa khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc bùng nỗ. Chứng tỏ triển vọng tăng trưởng phát triển của Việt Nam dưới cái nhìn của cộng đồng thế giới cũng như các nhà đầu tư nước ngoài là được cải thiện rất có ý nghĩa

CPTPP

Những yếu tố thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam của THORNTON đánh giá (04/2018)

 • Tham gia vào CPTPP
 • Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng
 • Tăng trưởng kinh tế cao và ổn định
 • Giá dầu phục hồi – tác động đến Việt Nam không quá nhiều

Những trở ngại đầu tư vào Việt Nam của THORNTON đánh giá (04/2018)

 • Tham nhũng
 • Thiếu minh bạch và nhất quán trong các quy định / thủ tục đầu tư

Vậy hiện nay Việt Nam đang có gì?

 • Việt Nam đang có nền kinh tế ổn định so với năm trước đầy biến động và thế tăng trưởng đang tốt
 • Cải cách bước vào một cái nhịp mới – Chống tham nhũng và từ bỏ hệ thống quy định thủ tục không dễ. Đề ra mục tiêu giảm 50% thủ tục tháng 04/2018, nhưng cho đến tháng 07/2018 thì chỉ giảm được 20%
 • Các chỉ số báo cáo Hội nhập rất tích cực – mặc dù CPTPP không còn Mỹ tham gia, nhưng Việt Nam vẫn là thành viên tích cực nhất để gắn kết 11 nước khác
 • Sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài tăng lên
 • Công cuộc cắt giảm các điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành về mặt giấy tờ đạt được mục tiêu, có cơ sở pháp lý để hành động thực tiễn

Tuy nhiên thực tế cải cách khó khăn, có quá nhiều thủ tục dù có giảm nhưng không đáng kể, tái cơ cấu chậm, doanh nghiệp Việt Nam còn yếu về thực lực. Các đầu tàu tăng trưởng (gắn với thị trường bất động sản) thiếu động lực

Leave a Comment